UE

GRZEGORZ NOWAK PHU "GREGOR", informuje o realizacji projektu pt. : „Wzrost konkurencyjności firmy „ PHU Gregor” przez wprowadzenie do oferty nowego innowacyjnego produktu- samodzielny, niezależny energetycznie budynek w konstrukcji metalowej.” Projekt realizowany jest w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce PROJEKTY.